Börja med att gå in på "Tools/Verktyg" följt av "Account settings/Kontoinställningar", följande fönster öppnas:


För att kontrollera/ändra på inställningarna för ett befintligt konto klickar man på "Server settings/Serverinställningar" under kontots namn.